National Dog Show in Brodnica 12.01.2019


Ch.Belotto Bella Mare - intermediate class, 1st, CAC, Best Male, BOB


Ch.Belotto Bella Mare - intermediate class, 1st, CAC, Best Male, BOB


Ch.Belotto Bella Mare - intermediate class, 1st, CAC, Best Male, BOB


Ghost Nigh Bella Mare - junior class, 1st, Junior Winner